Expertises Sectoren

Annelien Stijleman

medewerker

Annelien Stijleman studeerde in juni 2017 met grote onderscheiding af als Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. In datzelfde jaar won ze samen met haar team een internationale pleitwedstrijd over Kinderrechten, georganiseerd door de Universiteit van Leiden. Tijdens haar studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse voor het administratief recht.

In oktober 2017 begon Annelien Stijleman aan haar stage bij GSJ advocaten en trad zij toe tot de Balie van Antwerpen. Binnen de vakgroep Bestuurs- en omgevingsrecht spitst zij zich toe op dossiers Inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

Mr. Stijleman staat dagelijks zowel overheden, particulieren als ondernemingen bij inzake adviesverlening en procedures voor de verschillende administratieve overheden en rechtscolleges.

Expertises

Vakgroepen