Geert Philipsen

vennoot

Intellectuele eigendomsrechten (merkenrecht, auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht), Privacy en databescherming, Marktpraktijken, Distributie en mededinging, Commerciële contracten (internationale koop-verkoop)

geert.philipsen@gsj.be | +32 (0)3 201 14 29

Nadat hij in juli 2000 als licentiaat in de rechten met onderscheiding afstudeerde aan de Universiteit Antwerpen, vervoegde Geert Philipsen in september 2000 GSJ advocaten, waar hij doorgroeide om er per 1 januari 2008 vennoot te worden.

Zijn stage als advocaat combineerde Meester Philipsen met een aanvullende master na master-opleiding ‘Master in het intellectueel eigendomsrecht’ aan de KUB/KUL. Het intellectueel eigendomsrecht is sedertdien een speerpunt geworden in de praktijk van Geert Philipsen, waarbij hij adviserend optreedt, contracten inzake (aspecten van) intellectuele eigendom opstelt en onderhandelt en cliënten begeleidt in procedures over deze materies.

In het verlengde van het intellectueel eigendomsrecht heeft Geert ook ervaring ontwikkeld inzake databescherming en privacy en marktpraktijken. 

In de materies van het Intellectueel eigendomsrecht en de marktpraktijken heeft Meester Philipsen reeds meermaals procedures gevoerd voor het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Naast deze materies is Geert Philipsen ook actief op het vlak van distributie en, meer algemeen (internationale) commerciële contracten. Op dit vlak gaat het zowel om het opzetten van structuren en onderhandelen of opstellen van overeenkomsten, als om het verdedigen van cliënten bij discussies voor de rechtbank. Door zijn lidmaatschap van en betrokkenheid bij verschillende internationale organisaties, kan Geert Philipsen rekenen op de steun van een netwerk aan buitenlandse correspondenten, die kunnen instaan voor het aftoetsen van constructies of campagnes naar hun specifiek nationaal recht.

Geert publiceert ook frequent over aspecten van intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken en treedt dikwijls op als spreker op seminaries en colloquia over deze topics.


Gerelateerde berichten

24.06.2019
Speeddate met het WVV
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Meer…19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…


02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…
12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…


21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…