Laurian Meskens

medewerker

Ondernemingsrecht, Strafrecht, Mensenrechten

laurian.meskens@gsj-advocaten.be |

Laurian Meskens studeerde in 2017 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens haar masteropleiding, nam Mr. Meskens deel aan het Erasmus uitwisselingsprogramma en studeerde ze een semester aan de Charles University in Praag. Gedurende haar bachelor ontwikkelde Laurian een brede interesse voor het recht. Om die reden specialiseerde ze zichzelf in strafrecht en mensenrechten, terwijl ze bij GSJ de uitdaging aangaat zich volledig te verdiepen in het ondernemingsrecht.

Vooraleer ze als advocaat aan de slag ging, deed ze een internationale stage bij de permanente vertegenwoordiging van de Belgische missie voor de Verenigde Naties in Genève.

Sedert april 2018 is Laurian Meskens ingeschreven aan de balie te Antwerpen en vervoegde zij ons kantoor. Laurian is werkzaam in de vakgroep Ondernemingsrecht, die ondernemers begeleidt bij de uiteenlopende juridische vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd. Mr. Meskens legt zich toe op geschillenbeslechting, overeenkomsten en adviesverlening inzake het vennootschapsrecht, algemeen handels- en mededingingsrecht en contractenrecht.