Vicky Verlent

medewerker

Overheidsopdrachten, Privaat bouwrecht/aannemingsrecht, Handelsrecht en incasso

vicky.verlent@gsj.be | +32 (0)3 232 50 60

Vicky Verlent was van kindsbeen af geïntrigeerd door het juridische en de advocatuur. Om die reden vatte zij haar rechtenstudies aan en studeerde zij in 2011 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als Master in de Rechten. Vervolgens begon zij meteen aan haar stage aan de balie van Antwerpen. Lopende haar stage volgde ze een opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en in 2014 werd zij door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar. Vervolgens maakte zij medio 2018 de overstap naar GSJ advocaten, om zich voornamelijk toe te spitsen op de rechtstakken privaat bouwrecht en overheidsopdrachten. Verder heeft zij ook ervaring met incasso, handels- en aansprakelijkheidsrecht.

Hoewel onderhandelen haar voorkeur geniet, kan de cliënt steeds rekenen op gedegen dossierkennis en strategische begeleiding zo een procedure zich toch opdringt. Hierbij staat het overleg met de cliënt te allen tijde centraal.


Gerelateerde berichten


18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…

26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…


07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…