Expertises Sectors

Brent Van Sande

associate

Brent Van Sande studeerde in 2021 af als master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. In zijn master koos hij voor de specialisaties Internationaal-en Europees Recht, Ondernemingsrecht en Publiek Recht. In oktober 2021 trad Brent toe tot de balie van Antwerpen en vervoegde hij GSJ advocaten, alwaar hij sedert midden april reeds aan het werk was als jobstudent.

Als lid van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht legt hij zich voornamelijk toe op dossiers met betrekking tot algemeen administratief recht, ruimtelijke ordening, milieurecht en onteigeningen. Hij staat zowel overheden, particulieren als private ontwikkelaars en ondernemingen bij inzake begeleiding, adviesverlening en procedures voor de verschillende administratieve overheden en rechtscolleges.

Teams

Related articles