Expertises Sectors

Share

10.09.2021

GSJ legt uit: Auteursrechtelijke bescherming

In enkele recente persartikelen spreekt men over “misbruik van het auteursrecht”. Maar wanneer is er nu juist sprake van auteursrechtelijke bescherming? Een vraag die eerst beantwoord moet worden alvorens een case als “misbruik” bestempeld kan worden.

Geert Philipsen, advocaat-vennoot in de vakgroep Ondernemingsrecht, licht in de volgende video het toepassingsgebied van de auteursrechtelijke bescherming toe en bespreekt kort de voorwaarden ervan.