Expertises Sectoren

Expertise

Distributie en commerciële contracten

Van grondstof tot gekocht goed in handen van een eindgebruiker doorloopt een product diverse stadia van het industrieële en commercieële proces. De relaties tussen de spelers in deze diverse stadia kunnen verschillen van één of meer losse koop-verkoopovereenkomsten tot een gestructureerde samenwerking. Deze samenwerkingsvormen zijn dikwijls in meerdere of mindere mate specifiek wettelijk geregeld. Denken we maar aan de regels inzake handelsagentuur, beëindiging van voor onbepaalde duur verleende concessies van alleenverkoop, franchising enz.

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met het mededingingsrecht. Overeenkomsten kunnen uiteraard geen verboden kartel- of andere concurrentiebeperkende afspraken bevatten.

GSJ heeft een uitgebreide ervaring in:

  •   het opmaken van agentuur-, concessie en andere distributieovereenkomsten
  •   het opzetten van franchiseprojecten
  •   het begeleiden van projecten van exclusieve of selectieve distributie
  •   het voeren van procedures over (de beëindiging van) distributieovereenkomsten.

Specifiek is dat dit alles vaak ook verloopt in een internationale context, waarbij rekening moet worden gehouden met de regels van toepasselijk recht en met de bevoegde rechtbanken. GSJ kan hiervoor steunen op een uitgebreid netwerk van internationale partners.

6 teamleden