Expertises Sectoren

Expertise

Onderwijsrecht

Geen toekomst zonder onderwijs. Niet te verwonderen dat onderwijs steeds meer aandacht krijgt, ook juridisch.

Vooreerst vanuit het oogpunt van de leerling/student zelf: de toegang tot onderwijs, examens en evaluaties, studiebewijzen en diploma’s, tuchtmaatregelen en beroepsprocedures zijn maar enkele voorbeelden die van doorslaggevend belang zijn. 

Maar ook de rechtspositie van het personeel behoort tot de kern van het onderwijs. Die rechtspositie wordt verschillend ingevuld, naar gelang van het onderwijsnet waartoe de onderwijsinstelling behoort, en is bepalend voor o.m. de toegang tot het ambt, evaluatie en tucht, en vooral voor eventuele latere beroepsmogelijkheden. 

2 teamleden