Personen- en familierecht

BINNEN DE VAKGROEP

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

Familiebanden vormen de kern van menig mensenleven. Ze zijn kostbaar en doorgaans duurzaam, maar blijken vaak ook kwetsbaar.  Als een relatie tussen twee partners niet kan standhouden, hebben de betrokken partijen nood aan een degelijke regeling die ieders rechten respecteert.
De advocaten van de vakgroep rond personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht van GSJ kunnen daarbij helpen.

De juridische implicaties van het beëindigen van een tweerelatie, weze het een huwelijk, een wettelijke samenwoonst of een andere samenlevingsvorm, zijn het werkterrein van het familierecht.

Daarbij vormen de regeling van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht en de onderhoudsbijdrage van de gemeenschappelijke kinderen belangrijke aandachtpunten.  

Soms komen partijen in onderling overleg tot een akkoord, in andere gevallen moet een procedure voor de familierechtbank een oplossing bieden.

De wens om op een serene manier uit elkaar te gaan, uit zich ook in toegenomen belang van een meerpartijdige bemiddeling.  De twee advocaten-bemiddelaars in familiezaken van GSJ advocaten treden op als enige raadsman voor alle partijen, werken met hen een regeling uit en laten die door de familierechtbank toetsen en bekrachtigen.

Een scheiding heeft ook materiële implicaties.  Het familiaal vermogensrecht bepaalt volgens welke regels de gezamenlijke goederen moeten worden vereffend en verdeeld.  

Een ander onderdeel van het familiaal vermogensrecht is het erfrecht dat wordt ingeroepen als er betwisting rijst over een nalatenschap.  Ook hier kunnen de advocaten of de advocaten-bemiddelaars  een belangrijke  rol spelen om het conflict tot een goed einde te brengen.

EXPERTISES BINNEN DE VAKGROEP

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht


3 teamleden


Gerelateerde berichten