Expertises Sectoren

Expertise

Tuchtrecht en evaluatie

Voor statutair personeel worden de prestaties en het gedrag van de betrokken ambtenaren via evaluatie- en tuchtprocedures gevolgd. De aard en doelstelling van evaluatie resp. tucht zijn verschillend. Maar in beide gevallen wordt een gedragcorrigerende werking beoogd. In extreme gevallen kan dat echter ook leiden tot een beëindiging van de aanstelling.

Evaluatie en tucht zijn onderworpen aan strikte procedures. GSJ staat overheden, onderwijsinstellingen en personeelsleden in dergelijke procedures bij. 

3 teamleden