Expertises Secteurs

Share

14.03.2024

Actualiteitsconferentie Overheidspersoneel

Op 14 en 15 maart 2024 organiseert Abilways de 19e jaarlijkse conferentie gewijd aan personeel in overheidsdiensten, HR en juridisch management.

Op dit evenement komen elk jaar academische onderzoekers, juristen, juridische deskundigen en praktijkmensen bij elkaar om een overzicht te geven van de recente ontwikkelingen binnen deze sector in de regelgeving, rechtspraak en praktijk.

O.a collega Tom Peeters is uitgenodigd als één van de gastsprekers. Hij zal er de juridische gevolgen voor personeel bij een fusie toelichten. Vragen zoals “Wat moet er gebeuren als het statuut, de arbeidsvoorwaarden, de voordelen en de rechten van werknemers worden beïnvloed door een fusie?” maar ook topics zoals de wettelijk te volgen procedures en de wijze waarop juridische geschillen of bezwaren behandeld moeten worden, zullen er uitvoerig aan bod komen.

Schrijf u in en krijg een volledige update van de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel en een impact zullen hebben op het pensioenstelsel van statutairen en contractuelen.

Meer info en inschrijvingen via deze link

Een niet te missen seminarie voor iedereen die betrokken is bij ambtenaren- en arbeidsrecht in de publieke sector!

Détails du séminaire

Aanvang/einde

14.03.2024 09:00 – 15.03.2024 16:00

Locatie

Brussel