Expertises Secteurs

Share

29.09.2023

Stadsontwikkeling in Vlaanderen

In de huidige maatschappelijke context zijn stadsontwikkelingsprojecten een katalysator voor een hernieuwde invulling van de ruimte die idealiter uitgaat van zorgvuldig ruimtegebruik, doorwaadbaarheid, …

Tijdens de opleiding “Stadsontwikkeling in Vlaanderen” van 29 september, georganiseerd i.s.m. Die Keure, wordt stilgestaan bij de stadsontwikkeling in zijn ruime context en wordt ingegaan op de mogelijke vormen van samenwerking bij de realisatie of het opzetten van een stadsontwikkelingsproject, op aspecten uit het omgevingsrecht, met daarbij aandacht voor de bijzondere positie van de publieke partner bij de totstandkoming van stadsontwikkeling.

In welke mate kan de publieke partij sturen en kan dit al dan niet in overleg, minstens in samenspraak met de private partij? Is er een verschil wanneer deze private partij al dan niet grondeigenaar is?

Alles en nog veel meer over stadsontwikkeling op deze trefdag met maar liefst 7 gastsprekers van ons kantoor: Joris Geens, Yves Loix, Olivier Verhulst, Joris Wouters, Christophe Lenders, Maarten Vos en Bart Goossens.

Bekijk hier het volledige programma en schrijf u in via deze link.

Détails du séminaire

Aanvang/einde

29.09.2023 09:30 – 29.09.2023 04:30

Locatie

Provinciehuis Antwerpen ,Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen