Expertises Secteurs

Share

27.08.2021

GSJ legt uit: De schenking ouder dan 3 jaar

Eén van de vele misvattingen in ons erfrecht is dat er met schenkingen die ouder zijn dan drie jaar geen rekening meer moet worden gehouden bij de verdeling van de erfenis van de schenker. Onderscheid moet echter worden gemaakt tussen het burgerrechtelijke luik en het fiscale luik van een overlijden.

Met welke schenkingen moet nu rekening worden gehouden bij dat eerste luik van een overlijden, nl. de effectieve verdeling van de erfenis van de schenker?

Laura Goossens, advocaat bij de vakgroep Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht, vertelt het jullie in bovenstaande video.