Expertises Secteurs

Share

24.01.2022

GSJ legt uit: Ommekeer in de cassatierechtspraak betreffende ‘vetusteit’

Nieuw jaar, nieuwe reeks "GSJ legt uit"-video's. 

Mr. Johan Bally bijt de spits af met een toelichting over het Cassatiearrest van 17 september 2020 waarin een belangrijk principe wordt uitgesproken, met name het verbod in de regel om vetusteit af te trekken wanneer een beschadigd goed moet hersteld worden met nieuwere onderdelen of in geval van volledige vernieling of onherstelbaar beschadigd voorwerp. 

Wat betekent dit in de praktijk? En welke uitzonderingen kunnen er zijn? 

Johan Bally, advocaat in het Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht legt het uit in bovenstaande video.