Nov 30, 2018

Actualia Wegverkeersrecht 29 november 2018

Op donderdag 29 november vond het seminarie Actualia Wegverkeersrecht plaats in ons kantoor.

 Een mooi gezelschap uit de verzekeringswereld woonde het seminarie bij. De advocaten van de vakgroep Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht behandelden een aantal recente en relevante topics, zoals de nieuwe regelgeving m.b.t. het alcoholslot, de gewijzigde regels m.b.t. het meedelen van de identiteit van de bestuurder, de dashcam als bewijsmiddel in verkeerszaken, de nieuw ingevoerde strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen, de aangepaste recidiveregeling in verkeerszaken, het nieuwe artikel 29ter WAM-wet, e.d.m.

 We blikken tevreden terug op de avond en danken alle aanwezigen nogmaals hartelijk voor hun komst!