Oct 17, 2018

Auteursrechten op meubelen: de stijl moet overstegen worden

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, oordeelde op 16 oktober 2018 dat meubelstukken die zich louter inschrijven in een actueel gangbare stijl, zonder deze concrete stijl te overschrijden, niet voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zijn.

De rechtbank oordeelde dat in casu de ontwerper van de betrokken meubelstukken een strak industrieel uitzicht nastreefde, door zwarte metalen elementen te combineren met materialen zoals hout, stof of leder.

Het voorhanden zijn van een stijl waarbinnen de meubelstukken zich situeren, neemt volgens de rechter niet weg dat een auteursrechtelijke bescherming mogelijk blijft. Vereist is dan echter wel dat de algemene vormgeving – lees stijl of trend – wordt overstegen in die zin dat de maker eigen en creatieve keuzes maakte die diens creatieve vaardigheid weerspiegelen.

Beschermbaar zijn dan niet de stijl an sich maar de concrete vormelementen of de combinatie van de elementen waarin de maker originaliteit legt.

In casu vertonen de meubelstukken waarbij metalen elementen gecombineerd worden met hout, stof of leder geen concrete vormgevingselementen of een combinatie daarvan, in die zin dat de stijl wordt overschreden en sprake is van een eigen creativiteit waardoor een persoonlijkheid wordt uitgedrukt. De actuele trend in de sector van de meubelstukken is immers de combinatie van donker metaal met materialen zoals hout, stof of leder – aldus de rechter.

De specifieke combinatie van materialen die in casu voorhanden was, behoort naar het oordeel van de rechtbank tot de stijl die een strakke, minimalistische industriële uitstraling betracht. Deze specifieke combinatie is om die reden geen vrucht van eigen creatieve vaardigheid en komt bijgevolg niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.

Recent nieuws

09.09.2019
GSJ sollicitantendag 2019
Ben je op zoek naar een stage in de advocatuur? Zou je graag stage lopen in één van de grootste Antwerpse kantoren? Meer…

Gerelateerde berichten

24.06.2019
Speeddate met het WVV
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Meer…

19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…

02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…
21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…