Nov 23, 2018

Bijdrage GSJ in Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Mr. Geert Philipsen en Mr. Kristien Wevers wierpen een kritische blik op een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het voorwerp van discussie in dit arrest heeft betrekking op de bestaanbaarheid van door de wetgever voorziene maatregelen inzake sociale fraudebestrijding met internationale en nationale bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In een noot bij het arrest staan Geert Philipsen en Kristien Wevers stil bij enkele bijzondere passages in het arrest die de weerspiegeling zijn van een eerder pragmatische houding van het Grondwettelijk Hof in de beoordeling van de discussie.  

De bijdrage van Geert Philipsen en Kristien Wevers werd gepubliceerd in het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, Volume 2018, Nummer 3. Voor meer info kan u surfen naar Politeia.


Recent nieuws

Gerelateerde berichten
05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…
12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…