Jul 1, 2019

Centralisatie beslagzaken te Antwerpen

Vanaf 1 juli 2019 zullen in de afdelingen Mechelen en Turnhout van de rechtbank van eerste aanleg geen beslagzaken meer behandeld worden.

Alles wordt gecentraliseerd te Antwerpen, met één uitzondering: de verzoeningspogingen in het kader van het hypothecair krediet conform artikel VII.147/24 Wetboek Economisch Recht (oud artikel 59 Wet Hypothecair Krediet). Die zullen desgevallend wél nog behandeld worden te Mechelen en Turnhout.

Met de wijziging van het “zaakverdelingsreglement”, dat dus in werking treedt op 1 juli 2019, streeft de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Antwerpen naar een betere dienstverlening, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit inzake de behandeling van beslagzaken.

Concreet betekent dit

I.   voor de reeds ingeleide zaken: deze blijven in de afdeling waar ze zijn ingeleid en worden daar verder afgewerkt,

    • met één uitzondering: de zaken die vóór 1 juli 2019 zijn ingeleid, maar wegens hoogdringendheid  al tijdens de gerechtelijke vakantie moeten worden behandeld. Deze zaken zullen de facto (en om organisatorische redenen) in Antwerpen worden behandeld;

 II.   voor de neerlegging van verzoekschriften: verzoekschriften mogen nog worden neergelegd ter griffie van Turnhout en Mechelen, maar bij voorkeur toch meteen al in Antwerpen, waar ze worden ingeschreven op de rol;

III.   voor de dagvaardingen: die dienen vanaf 1 juli 2019 steeds voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen te gebeuren.

Voor vragen hieromtrent kan u zich wenden tot Mr. Bart Jacqmain en Mr. Charlotte Donck van de vakgroep Ondernemingsrecht, aanspreekpunten voor wat betreft deze materie. 

Recent nieuws

Gerelateerde berichten24.06.2019
Speeddate met het WVV
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Meer…19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…

02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…
21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…