Jan 18, 2019

De nieuwe Appartementswet

De nieuwe Appartementswet, wat moet u als eigenaar of huurder van een appartement hierover zeker weten?

Een Tips & Advies-Dossier over wat er precies gewijzigd is vanaf 1 januari 2019 m.b.t. mede-eigendom.

Mr. Stephanie Wernaers, auteur van dit dossier, geeft in detail aan wat er juist verandert en welke gevolgen dit meebrengt in de dagelijkse praktijk. Het is een praktisch hulpmiddel om als syndicus, voorzitter, secretaris, rekeningcommissaris of mede-eigenaar volledig mee te zijn met de laatste wijzigingen.

Welke gebouwen vallen wel of niet onder de Appartementswet? Wat houdt het verplicht reglement van inwendige orde en afgeslankte statuten in? Welk zijn de nieuwe spelregels van voor een algemene vergadering? Welke meerderheid is voortaan nodig om een beslissing te kunnen nemen? Welke functie heeft de bewindvoerder? Wat met de nieuwe regeling rond private gebruiksrechten?

Het zijn allerlei vragen die vanuit praktische invalshoek in dit dossier behandeld worden. 

Flexibilisering van de werking van de vereniging van mede-eigenaars en optimalisering van de efficiëntie ervan zijn de belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe Appartementswet.

Dit complete dossier is dan ook een must-have voor iedereen die actief is in de vastgoedsector, alle mede-eigenaars en huurders!  

Bestel het boek nu via Indicator Online


Recent nieuws

Gerelateerde berichten
18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…

17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…
26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…