Feb 24, 2016

Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de praktijk van de ambtshalve genomen hypothecaire inschrijving door de fiscus tijdens de duur van de opschorting van een WCO-procedure

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 18 februari 2016 geoordeeld dat de interpretatie die de fiscus geeft aan artikel 31 van de Wet Continuïteit Ondernemingen tot discriminatoire situaties kan leiden waarbij de (BTW)-fiscus ongerechtvaardigd wordt bevoordeeld. Deze interpretatie schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Artikel 31 WCO behelst het algemeen principe dat tot zekerheid of uitvoering van schuldvorderingen geen beslag kan worden gelegd tijdens de opschortingsperiode die eigen is aan een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Deze regel waarborgt de gelijkheid tussen schuldeisers. Krachtens artikel 425 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (92) en artikel 86 van het BTW-wetboek heeft de fiscus een wettelijke hypotheek op alle goederen van de schuldenaar (en in sommige gevallen ook op zijn echtgenoot en kinderen). Hij moet deze hypotheek laten inschrijven.

In de praktijk gebeurt het dat de fiscus gebruik maakt van zijn wettelijk hypotheekrecht tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie. De fiscus kan deze wettelijke hypotheek niet laten uitvoeren (art. 30 WCO), maar heeft door de ambtshalve inschrijving ervan een bevoorrechte positie na het einde van de WCO-procedure. De gevolgen van deze inschrijving zijn dus feitelijk dezelfde als bij beslag, wat echter door artikel 31 WCO uitdrukkelijk wordt verboden. Deze praktijk van de fiscus toelaten omdat artikel 31 WCO de wettelijke hypotheek van de fiscus niet uitdrukkelijk vermeldt, creëert dan ook een ongelijke behandeling tussen de fiscus en de overige gewone schuldeisers. 

Het Grondwettelijk Hof maakt hiermee een einde aan de geschetste praktijk van de fiscus. Voortaan zal hij zijn wettelijk recht tot hypothecaire inschrijving niet kunnen uitoefenen tijdens de opschortingsperiode van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Zodoende wordt de fiscus teruggefloten en wordt hij gelijk gesteld met de overige gewone schuldeiser.

Erwin Jennen en Glenn Smet maken deel uit van de vakgroep Ondernemingsrecht.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten24.06.2019
Speeddate met het WVV
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Meer…19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…

02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…
21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…