Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de praktijk van de ambtshalve genomen hypothecaire inschrijving door de fiscus tijdens de duur van de opschorting van een WCO-procedure

Feb 24, 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 18 februari 2016 geoordeeld dat de interpretatie die de fiscus geeft aan artikel 31 van de Wet Continuïteit Ondernemingen tot discriminatoire situaties kan leiden waarbij de (BTW)-fiscus ongerechtvaardigd wordt bevoordeeld. Deze interpretatie schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Artikel 31 WCO behelst het algemeen principe dat tot zekerheid of uitvoering van schuldvorderingen geen beslag kan worden gelegd tijdens de opschortingsperiode die eigen is aan een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Deze regel waarborgt de gelijkheid tussen schuldeisers. Krachtens artikel 425 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (92) en artikel 86 van het BTW-wetboek heeft de fiscus een wettelijke hypotheek op alle goederen van de schuldenaar (en in sommige gevallen ook op zijn echtgenoot en kinderen). Hij moet deze hypotheek laten inschrijven.

In de praktijk gebeurt het dat de fiscus gebruik maakt van zijn wettelijk hypotheekrecht tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie. De fiscus kan deze wettelijke hypotheek niet laten uitvoeren (art. 30 WCO), maar heeft door de ambtshalve inschrijving ervan een bevoorrechte positie na het einde van de WCO-procedure. De gevolgen van deze inschrijving zijn dus feitelijk dezelfde als bij beslag, wat echter door artikel 31 WCO uitdrukkelijk wordt verboden. Deze praktijk van de fiscus toelaten omdat artikel 31 WCO de wettelijke hypotheek van de fiscus niet uitdrukkelijk vermeldt, creëert dan ook een ongelijke behandeling tussen de fiscus en de overige gewone schuldeisers. 

Het Grondwettelijk Hof maakt hiermee een einde aan de geschetste praktijk van de fiscus. Voortaan zal hij zijn wettelijk recht tot hypothecaire inschrijving niet kunnen uitoefenen tijdens de opschortingsperiode van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Zodoende wordt de fiscus teruggefloten en wordt hij gelijk gesteld met de overige gewone schuldeiser.

Erwin Jennen en Glenn Smet maken deel uit van de vakgroep Ondernemingsrecht.


Berichten


02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…


04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. Meer…


10.11.2017
GSJ sollicitantendag 2017
Op 14 december 2017 organiseert GSJ advocaten haar jaarlijkse GSJ sollicitantendag. Indien je interesse hebt om bij ons te werken als kandidaat-stagiair, aarzel dan niet je in te schrijven. Meer…

17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…