Aug 30, 2018

GSJ advocaten neemt droef afscheid van zijn geestelijk vader en stichter Paul Goossens

GSJ advocaten neemt droef afscheid van zijn geestelijk vader en stichter Paul Goossens.

Op 29 augustus 2018 overleed ere-advocaat Paul Goossens. Na zijn stage, die hij startte in het jaar 1959, vervoegde hij in 1962 het tableau van de orde van advocaten te Antwerpen. Paul Goossens zou aan de Antwerpse balie actief blijven tot juni 2000. Op 26 juni 2000 kreeg hij de titel van ere-advocaat.

Wie ooit voor of met Paul Goossens werkte, zal zich ongetwijfeld zijn warm menselijke aanpak herinneren. Paul was een begripvol en hartelijk man die zich met veel positieve  gedrevenheid inzette, als advocaat voor zijn cliënteel, als patroon voor zijn vele stagiairs en medewerkers en als werkgever. Zijn engagement om mensen verder te helpen stond steeds onvoorwaardelijk voorop. “Als het over dossierwerk gaat, bestaan er geen uren, is geen inspanning teveel, is geen piste ondenkbaar”, zo stelde Paul in de gelegenheidstoespraak naar aanleiding van zijn pensionering.

Zoals het een advocaat/generalist van die tijd paste, was Paul Goossens in uiteenlopende rechtstakken werkzaam. Het handelsrecht ging Paul zeer goed af, o.m. het bankrecht, het concessierecht, het mededingingsrecht, waarin hij vast en trouw cliënteel had. Paul kon hard procedure voeren. Scherp en intelligent beet hij zich vast, als hij maar enigszins dacht gelijk te hebben of gelijk te kunnen halen. Hij ging door tot het einde, als het moest. Hij was een geducht, maar correct tegenstrever.

Tegelijkertijd was hij als advocaat voor relationele en familiale problemen ongeëvenaard. Zijn charismatische persoon, zijn rust, kalmte en empathie dwongen in besprekingen veel gezag af. Zijn vlot, correct en overtuigend taalgebruik deden hem op elk debat wegen.

Na enkele jaren van feitelijke samenwerking startte Paul Goossens met Hugo Sebreghts (initieel onder de naam ‘Goossens & Sebreghts’) het huidige GSJ advocaten. De visie was om het kantoor te laten groeien tot een grotere Antwerpse advocatenassociatie, met in eerste instantie medewerkers van eigen vorming, die zich een juridische specialisatie zouden eigen maken. GSJ moest een open kantoor worden, dat ook na Paul succesvol verder zou blijven bestaan. Dat was een moedige, zeker niet evidente keuze, die Paul onvoorwaardelijk heeft doorgezet. Heel wat jonge advocaten kregen daardoor binnen GSJ de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Ook na zijn actieve carrière als advocaat bleef het advies van Paul over het reilen en zeilen van GSJ erg gewenst, gewaardeerd en betekenisvol. 

Er is bijzonder veel dankbaarheid voor wat Paul Goossens voor GSJ advocaten betekende. De gedachten van GSJ advocaten gaan nu in de eerste plaats uit naar Pauls echtgenote Marie Louise, die steeds van dichtbij - en met veel warmte - bij het GSJ verhaal was betrokken, naar zoon Bart, managing partner van GSJ advocaten, en zijn echtgenote, GSJ medevennoot Christel Vergauwen, en naar alle familieleden en naasten. GSJ advocaten wenst hen alle sterkte toe in deze droeve dagen.      

Recent nieuws