Aug 30, 2018

Recent nieuws

20.03.2019
Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
Op 19 maart 2019 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De provincie Antwerpen is na Limburg de tweede van de vijf provincies waarvan de inventaris van het bouwkundig erfgoed volgens de nieuwe procedures in het Onroerenderfgoeddecreet is vastgesteld. Meer…