Apr 5, 2019

Het nieuwe Vennootschapsrecht

In het Belgisch Staatsblad  van 4 april 2019 verscheen de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (B.S. 4 april 2019).

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 en zorgt voor een ware revolutie.

Alle nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, vallen automatisch onder het toepassingsgebied van het WVV.

Voor reeds bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling voorzien, waarbij het van belang is om te weten dat de dwingende bepalingen van het WVV – en de aanvullende bepalingen van het WVV voor zover de statuten niet afwijken –vanaf 1 januari 2020 hierop van toepassing zijn. Alleszins zullen de bestaande vennootschappen na deze datum hun statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging moeten conformeren aan het WVV.

Bestaande vennootschappen kunnen ook reeds nu (weliswaar met inwerkingtreding vanaf 1 mei 2019) vrijwillig de bepalingen van het WVV toepassen door hun statuten te wijzigen (opt-in).

Uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten alle bestaande vennootschappen hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV. Doen ze dat niet, dan worden de organisaties automatisch omgevormd naar de dichts aanleunende vorm.

Bestuurders hebben er alle belang bij om het nodige initiatief te nemen om de statuten tijdig aan te passen, nu zij hiervoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen zijn voor uw onderneming? Aarzel dan niet om onze vakgroep Ondernemingsrecht te contacteren, die u doorheen dit nieuw juridische landschap gidst. 

Recent nieuws

Gerelateerde berichten24.06.2019
Speeddate met het WVV
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Meer…19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…

02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…
12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…


21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…