Jan 28, 2019

Het Vlaams Huurdecreet

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe regelgeving m.b.t. woninghuur van kracht in Vlaanderen. Hiermee vindt het Vlaamse gewest aansluiting met het Waalse en Brusselse gewest die reeds eerder overgingen tot de inwerkingtreding van de decreten inzake woninghuur.  

Het nieuw Vlaams Huurdecreet vervangt  de Woninghuurwet, de wet zoals we deze kenden vóór 1 januari 2019, voor wat betreft de huurovereenkomsten die ondertekend worden na 1 januari 2019. Daarnaast werd er een specifiek huurregime voor studentenhuisvesting in het leven geroepen

Maar wat verandert dit nu precies?  Hoe verschilt het Huurdecreet met de Woninghuurwet en hoe verhouden deze regels zich tegenover elkaar? De impact van deze nieuwe regelgeving voor makelaars is niet te onderschatten, onder meer omdat de meeste bepalingen van dwingend recht zijn (met aansprakelijkheidsrisico’s).

Wilt u daarom helemaal mee zijn met de highlights van dit uitgebreide decreet?

Kom dan naar de dagopleiding “Het Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases: deel 1 en 2”, georganiseerd door Vivo op 28 januari, 14 februari of 6 juni 2019.

Mr. Lee Uytenhove van ons kantoor zorgt ervoor dat u na deze opleiding helemaal op de hoogte bent van de nieuwigheden van dit decreet. Daarnaast zal zij de nieuw aangepaste onderdelen toelichten met bijzondere aandacht voor de gevolgen op uw vastgoedpraktijk.

Meer info over de inschrijvingen en praktische gegevens vindt u hier.


Recent nieuws

Gerelateerde berichten
18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…


17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…


07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…