Oct 15, 2018

Inleiding tot het recht

Zoals ieder jaar doceert Mr. Lee Uyttenhove de opleiding ‘Inleiding tot het recht’ bij de vzw TEJO, therapeuten voor jongeren.

TEJO is een vzw die, dankzij de onbaatzuchtige inzet van al haar vrijwilligers, jongeren op weg helpt in hun groei naar volwassenheid. TEJO verleent gratis psychologische bijstand en tracht op die manier een oplossing te bieden voor de lange wachtlijsten in de zorgsector.

Mr. Uyttenhove geeft als externe deskundige en lid van de Raad van Bestuur ondersteuning en advies aan de jeugdtherapeuten van deze vzw. Zo gaf zij verleden zaterdag, 13 oktober 2018, de hulpverleners-vrijwilligers een inleiding in de basisprincipes van het recht.

Vanuit sociaal engagement bouwt GSJ advocaten samen met vzw TEJO aan een hulpvaardige en sociale maatschappij.

Daarnaast zal Mr. Uyttenhove samen met haar collega Mr. Hosseini, als oud-studente van de desbetreffende school, vanmiddag een woordje uitleg geven op de middelbare school Koninklijk Atheneum Antwerpen bij de opleiding rechten en het beroep van advocaat.

Op die manier willen zij de middelbare school studenten warm maken voor het beroep van advocaat en introduceren in deze specifieke studierichting en hen laten kennismaken met de talrijke toekomstmogelijkheden hierin. 


Afbeeldingsresultaat voor vzw TEJO

Recent nieuws

Gerelateerde berichten22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…