Sep 26, 2018

Minister geeft verduidelijking omtrent de wijze van aanplakking van de Omgevingsvergunning

Op 24 september 2018 werd op de website van het Vlaams Parlement het antwoord van Minister Schauvliege gepubliceerd op een schriftelijke vraag van 29 juni 2018.  In haar antwoord verduidelijkt de Minister dat ongeacht welke overheid de vergunning heeft verleend (gemeente, Provincie of Vlaanderen) het steeds de gemeente is die de tekst ter beschikking stelt die moet aangeplakt worden. Deze tekst moet op een gele affiche van minimum A2-formaat worden aangebracht en aangeplakt. De daadwerkelijke aanplakking dient door de aanvrager/begunstigde van de omgevingsvergunning te gebeuren.

Over de controle van de aanplakking regelt het Omgevingsvergunningenbesluit niets, verduidelijkt de Minister. De Minister benadrukt dat het de verantwoordelijkheid is van de aanvrager om de affiche correct en tijdig aan te plakken, evenals de gemeente in kennis te stellen van de startdatum en laatste dag van aanplakking.

Indien er discussie zou bestaan omtrent de al dan niet correcte uitvoering van de bekendmaking stelt de gemeente of de vergunningsaanvrager de nodige verklaringen of bewijsstukken ter beschikking van het bevoegde bestuur indien deze daartoe verzoekt (artikel 58 Omgevingsvergunningenbesluit).

Hieruit kan worden afgeleid dat een belangrijke bewijslast nog steeds rust bij de aanvrager van de vergunning.

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1268826?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=bodh