Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei

May 3, 2018

Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei

Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning.

Dit nieuwe systeem voorziet in een ruimtelijk plan op drie bestuursniveaus (gewest, provincie en gemeenten) en een overgangsregeling. Deze regeling leidt de overstap van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen in goede banen en vermijdt daarmee onduidelijkheden.

Op 30 maart 2018 werd het systeem door de Vlaamse Regering goedgekeurd, waarna het op 25 april 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na deze publicatie, namelijk op 5 mei a.s, zal het nieuwe systeem van beleidsplanning dan ook effectief in werking treden.

In de toekomst zullen er dus geen structuurplannen (met een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte) worden opgemaakt om de ruimtelijke visie te verwoorden, maar ruimtelijke beleidsplannen. Een beleidsplan bestaat uit een lange termijnvisie, één of meerdere beleidskaders die aangeven hoe deze visie gerealiseerd zal worden en concrete acties die aangeven wat er allemaal zal gebeuren.

Meer informatie omtrent dit nieuwe systeem vindt u hier.
Berichten

12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…
02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…


06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…