Nov 14, 2018

Omgevingsrecht: zonevreemdheid voor gevorderden

Even interessant als de vraag aan welke regelgeving voldaan moet worden, is de vraag hoe er van afgeweken kan worden. Dit wordt belicht in een studiedag tijdens dewelke ingegaan wordt op de regels betreffende de zonevreemdheid, doch ook op de andere afwijkingsregels uit de VCRO.

Op donderdag 22 november 2018 vindt de opleiding ‘Omgevingsrecht: zonevreemdheid voor gevorderden’ plaats.

Mr. Nele Ansoms van ons kantoor zal er tijdens deze opleiding voor zorgen dat u helemaal mee bent met de van toepassing zijnde afwijkingsregels.

De sessie, georganiseerd door Escala, vindt plaats van 9.30 uur tot 16.30 uur in Tramstraat 63 te Zwijnaarde.

Inschrijvingen en meer info vindt u via deze link.