May 4, 2018

Opleiding: Omgevingsvergunning fundamenten


Wilt u zich verdiepen in de materie van de ruimtelijke planning en wilt u mee zijn met alle actuele ontwikkelingen in dit vakgebied?

Schrijf u dan in voor de opleiding ‘Omgevingsvergunning fundamenten’, die een reeks modules bevat met een afwisselende focus op planning, omgevingsvergunningprocedure, stedenbouw-vergunning, stedenbouw-handhaving, milieu-vergunning en milieu-handhaving.

Onze specialisten in Bestuurs- en Omgevingsrecht, Mr. Yves Loix, Mr. Nele Ansoms, Mr. Jo Van Lommel en Mr. Christophe Smeyers geven elk in een module een grondige uiteenzetting over het vernieuwde vergunningen- en handhavingslandschap.

Elke module is afgestemd op de anderen, maar iedere sessie kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

De modules vinden plaats op 14 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni en 5 juni 2018. De verschillende tijdstippen en locaties kan u per module terugvinden op http://www.escala.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=fundamenten.

Interesse in één van deze sessies of in de hele reeks? Schrijf u dan vandaag nog in en mis deze leerrijke, intensieve opleiding omtrent de fundamenten van de omgevingsvergunning, en de handhaving ervan niet!  

Recent nieuws

18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…

Gerelateerde berichten

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…
13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…