Dec 11, 2018

Sinterklaas officialiseert op 6 december de ontwikkeling Keerdok-Eandissite

De Stad Mechelen en de ontwikkelaarsgroep Kairos/Montreal ondertekenden donderdag 6 december 2018 hun overeenkomst voor de ontwikkeling van de Keerdok-Eandissite. Sinterklaas trakteerde voor deze speciale gelegenheid op een indrukwekkende maquette van de toekomstige parkeertoren, overgoten met een laag chocolade.

Samen met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan, lanceerde de Stad Mechelen eind 2017 een overheidsopdracht voor de verkoop van de percelen Eandistip, Rode-Kruisplein en Eandiswijk. Voor de realisatie van deze 3 percelen, ging de stad op zoek naar een team van ontwikkelaars, architecten en aannemers.

In oktober 2018 kwam het consortium Kairos/Mont-real/BAM Contractors/Vanderstraeten als winnaar uit de bus om de Keerdok-Eandissite te transformeren als startschot naar een nieuwe stadswijk met 800 woningen.

Eind 2019 zal de ontwikkelaarsgroep Kairos/Montreal starten met de bouw van een duurzaam parkeergebouw op de Eandistip. Van zodra deze parkeertoren af is, volgt omstreeks 2022 de bouw van 54 appartementen op de huidige parking van het Rode Kruisplein. Het Rode Kruisplein zal omgevormd worden tot een stedelijk, autovrij publiek plein met ruimte voor buurtwinkels, restaurants en cafés.

GSJ advocaten is enorm verheugd om de Stad Mechelen in het ganse traject te mogen begeleiden.

Bekijk hier het videofragment op RTV vanaf 8'25''. Recent nieuws

Gerelateerde berichten
18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…