May 17, 2019

Van A tot Z: Regelgeving verkavelingen

Wanneer is een verkavelingsvergunning noodzakelijk? Wat zijn de lasten en voorwaarden van een verkaveling? Hoe verloopt de procedure onder de nieuwe omgevingsvergunning? Wat met een verkavelingswijziging?

Verkavelingen zijn vaak ingewikkeld. Ook het proces van de rechtshandeling waarbij een stuk grond verdeeld wordt, waarbij kavels te koop worden gesteld of verkocht worden, is allesbehalve eenvoudig.

De opleiding van Escala “Regelgeving verkavelingen: van A tot Z” biedt u inzicht in het juridisch kader van verkavelingen en geeft een duidelijk overzicht waarmee sociale huisvestigingsmaatschappijen, lokale en regionale besturen etc. rekening dienen te houden.

Mr. Nele Ansoms van ons kantoor maakt u graag wegwijs in deze complexe materie op vrijdag 24 mei 2019 in Syntra AB te Berchem.

De studiedag vangt aan om 9.30 uur en het einde is voorzien omstreeks 16.30 uur.

Inschrijvingen en meer info vindt u via deze link