Wetswijzigingen vakgroep Aansprakelijkheids-, en Verzekerings- en Strafrecht 2018

Feb 5, 2018

Op 1 juli 2018 treedt de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de decennale aansprakelijkheid voor alle actoren in de bouwsector in werking.  De wetgever heeft hiermee de ongelijkheid tussen architecten en aannemers willen wegnemen die het Grondwettelijk Hof sedert een tiental jaren had vastgesteld.  De algemene verzekeringsplicht voor de architect in de Wet Laruelle, die overigens veel ruimer was dan enkel de decennale aansprakelijkheid, wordt geschrapt, en met deze Wet worden alle actoren in de bouwsector dus verplicht om zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. gebreken die de stabiliteit kunnen aantasten.  Belangrijk is dat deze nieuwe verzekeringsplicht enkel zal gelden voor de particuliere woningbouw.  De toekomst zal moeten uitwijzen of de wetgever geslaagd is in zijn opzet, dan wel dat er allerhande nieuwe problemen zullen rijzen.  Een eerste bedenking is alvast dat de deontologische ruime verzekeringsplicht voor de architect ongewijzigd blijft verder bestaan.  De facto blijft er dus minstens een verschil bestaan tussen architecten en andere actoren in de bouwsector wat de reikwijdte van de verzekeringsplicht betreft.


Berichten


12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…
02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…

04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…
30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. Meer…