Nov 30, 2017

Zesde Antwerps JuristenCongres

Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan.

Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. De invloed van de digitalisering op de verschillende rechtstakken wordt geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken.

De key note spreker op de openingszitting is Pieter Gunst en Markus Hartung is de key note spreker van de slotvergadering. Daarnaast is er mogelijkheid tot het bijwonen van een aantal workshops.

GSJ advocaten is een van de sponsors van dit congres.

Inschrijven kan u via deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/inschrijven/.

Recent nieuws