Expertises Sectoren

Delen

05.04.2019

Het nieuwe Vennootschapsrecht

In het Belgisch Staatsblad  van 4 april 2019 verscheen de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (B.S. 4 april 2019).

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 en zorgt voor een ware revolutie.

Alle nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, vallen automatisch onder het toepassingsgebied van het WVV.

Voor reeds bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling voorzien, waarbij het van belang is om te weten dat de dwingende bepalingen van het WVV – en de aanvullende bepalingen van het WVV voor zover de statuten niet afwijken –vanaf 1 januari 2020 hierop van toepassing zijn. Alleszins zullen de bestaande vennootschappen na deze datum hun statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging moeten conformeren aan het WVV.

Bestaande vennootschappen kunnen ook reeds nu (weliswaar met inwerkingtreding vanaf 1 mei 2019) vrijwillig de bepalingen van het WVV toepassen door hun statuten te wijzigen (opt-in).

Uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten alle bestaande vennootschappen hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV. Doen ze dat niet, dan worden de organisaties automatisch omgevormd naar de dichts aanleunende vorm.

Bestuurders hebben er alle belang bij om het nodige initiatief te nemen om de statuten tijdig aan te passen, nu zij hiervoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen zijn voor uw onderneming? Aarzel dan niet om onze vakgroep Ondernemingsrecht te contacteren, die u doorheen dit nieuw juridische landschap gidst.