Expertises Sectoren

Celine De Ploey

medewerker

Celine De Ploey behaalde in juli 2018 haar diploma Master in de rechten met grote onderscheiding aan de KU Leuven. In haar eerste masterjaar nam Celine De Ploey deel aan het Erasmus uitwisselingsprogramma en studeerde ze een jaar aan de Aarhus Universiteit in Denemarken. Tijdens haar studies ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor milieu- en omgevingsrecht. Om die reden specialiseerde zij zich in het publiek recht en internationaal en Europees recht gedurende haar masteropleiding.

In oktober 2018 vatte Celine De Ploey haar stage aan bij GSJ advocaten en trad zij toe tot de balie van Antwerpen. Binnen de vakgroep Bestuurs- en omgevingsrecht spitst zij zich toe op dossiers inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

Mr. De Ploey staat dagelijks zowel overheden, particulieren als ondernemingen bij inzake adviesverlening en procedures voor de verschillende administratieve overheden en rechtscolleges.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten