Expertises Sectoren

Lee Uyttenhove

senior medewerker

In 2008 behaalde Lee Uyttenhove het diploma licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Zij studeerde datzelfde jaar ook af als leerkracht aan het Technicum Noord-Antwerpen.

Lee Uyttenhove trad op 1 juli 2010 toe tot de Antwerpse balie. Zij volgde haar stage bij Advocatenkantoor Mertens en Mattheessens, waar zij zich bekwaamde in het aansprakelijkheidsrecht, letselschade en verzekeringenrecht. Zij vervoegde GSJ advocaten op 1 maart 2013. Binnen het kantoor legt zij zich toe op dossiers inzake aansprakelijkheid in de bouwsector, contractuele discussies op de bouwwerf tussen de bouwactoren en derden, huurrecht, burenhinder, verzekeringenrecht, algemeen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten. Lee Uyttenhove ontwikkelde een bijzondere ervaring inzake juridische bijstand van vennootschappen in de hospitality-sector. In het kader van voormelde materies verleent zij bijstand aan ondernemingen en particulieren (bouwheer, aannemer, architect, verhuurder, huurder, hoteluitbater, …) tijdens onderhandelingen en in gerechtelijke procedures. Als advocate valt zij ook terug op haar praktijkervaringen als juridisch adviseur bij de sociale huisvestingsmaatschappij de Ideale Woning en de FOD Justitie. Functies die zij uitoefende vooraleer zij zich een toga aanmat.

Daarnaast doceerde zij de vakken verzekeringenrecht en deontologie in de richting auto-expertise aan het Technicum Noord-Antwerpen tussen 2012 en 2015. Thans is zij lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool waar zij het vak ‘Hulpverlening en recht’ doceert aan het tweede jaar orthopedagogie. Zij verzorgt ook jaarlijks de opleiding ‘Inleiding tot het recht’ bij de vzw TEJO, waar zij eveneens deel uitmaakt van de raad van bestuur. Vzw Tejo verleent gratis psychologische bijstand aan jongeren en tracht op die manier een oplossing te bieden voor de lang wachtlijsten in de zorgsector. Lee Uyttenhove verzorgt vanuit sociaal engagement de juridische ondersteuning van de therapeuten-vrijwilligers bij het geven van de therapie, alsook de jongeren zelf bij vzw Tejo.

Expertises

Vakgroepen