SECTOR

Diensten en vrije beroepen

Werk vormt een essentieel onderdeel van het maatschappelijk leven en van de ontplooiing van ieder individu. Of het nu gaat om werknemers en werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers, ambtenaren en aanstellende overheden, telkens opnieuw duiken tal van juridische aspecten op.

Dan gaat het uiteraard maar niet alleen om de vraag naar de verloning. Ook het ontstaan en beëindigen van samenwerkingsverbanden, welzijn en veiligheid, psychosociale belasting en pestgedrag, arbeidsonderbrekingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid (zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk) komen daarbij aan bod.

De sociale zekerheid omkadert alle vormen van werk, afhankelijk van het statuut van de betrokkene (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar), in het bijzonder met betrekking tot arbeidsongeschiktheid (ten gevolge van ziekte of ongeval) en pensioen.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Diensten en vrije beroepen


28 teamleden