SECTOR

Onderwijs

Geen toekomst zonder onderwijs. Niet te verwonderen dat onderwijs steeds meer aandacht krijgt, ook vanuit juridisch oogpunt.

Vooreerst vanuit het oogpunt van de leerling/student zelf: De toegang tot onderwijs, examens en evaluaties, studiebewijzen en diploma’s, tuchtmaatregelen en beroepsprocedures zijn maar enkele voorbeelden die van doorslaggevend belang zijn. 

Maar ook de rechtspositie van het personeel behoort tot de kern van het onderwijs. Die rechtspositie wordt uiteenlopend ingevuld, al naargelang het onderwijsnet waartoe de onderwijsinstelling behoort, en is bepalend voor o.m. de toegang tot het ambt, evaluatie en tucht, en vooral voor de beroepsmogelijkheden die nadien nog kunnen volgen. 

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Onderwijs


16 teamleden


Gerelateerde berichten