SECTOR

Retail

Cruciaal voor elke onderneming is dat haar producten of diensten op een efficiënte manier bij het juiste publiek terechtkomen. De keuze van de juiste distributieformules en -partners is dan ook essentieel.  

Van meet af staat de producent voor een aantal belangrijke vragen: “Wordt geopteerd voor een exclusief, niet-exclusief of selectief stelsel?”, “Werk ik met distributeurs, eerder met agenten of misschien best onder een franchiseformule?”, “Hoe verwerk ik het internet in mijn distributiestrategie?”. Niet enkel worden verschillende distributievormen beheerst door eigen juridische regimes. Bovendien moet bij de keuze van een distributieformule ook rekening worden gehouden met de regels inzake mededinging. Kartels zijn uit den boze en zowel verticale (tussen niet-concurrenten) als horizontale (tussen concurrenten) overeenkomsten kunnen aan bepaalde beperkingen onderworpen zijn.

Distributie is meer dan de uitbouw van een netwerk in servicepunten. Zo weet de grootdistributie zich geconfronteerd met de regelgeving over de vergunningen op de handelsvestigingen en is ook het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen niet altijd even evident. 

Distributie impliceert meestal ook een direct of indirect contact met de consument, waarbij de regels inzake marktpraktijken en consumentenrecht om de hoek komen kijken.

Op elk van deze punten kan u bij het sectorteam Retail van GSJ terecht voor advies en begeleiding. Naast advies kan u ook op GSJ rekenen wanneer u geconfronteerd wordt  met discussies of procedures.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Retail


10 teamleden


Gerelateerde berichten26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…