SECTOR

Zorg

De zorgsector is een sector waar elk plan meteen ingewikkeld is. Samenwerking, financiering, aanbesteding, aansprakelijkheden, vergunningen en erkenningen, …  Wie vandaag een project opstart, moet vooraf incalculeren dat er procedures kunnen volgen.  Maar wie zich bij voorbaat goed laat adviseren door experten met een brede blik, kan zich heel wat tijd, geld en zorgen besparen.

Bij GSJ advocaten gebruiken we de term zorgrecht als een verzamelnaam voor alle juridische competenties die relevant zijn voor zorgverlenende instellingen, zorgverstrekkers, patiënten en andere betrokken partijen.

Vanuit onze vele ervaringen in de zorgsector zien we dagelijks hoe complex de wereld voor zorginstellingen geworden is.  Voldoen aan de wensen van medewerkers en patiënten, efficiënt zorg verstrekken, handelen in overeenstemming met alle wetten, decreten en reglementen, samenwerkingsverbanden tot stand brengen of de juiste invulling geven aan bestuursorganen, zijn zonder meer uitdagingen.  Bovendien zijn er een aantal positieve maatschappelijke evoluties, die het echter niet noodzakelijk gemakkelijker hebben gemaakt voor de zorginstellingen zelf.  Denken we bijvoorbeeld aan de patiënt, die in toenemende mate als cliënt behandeld wordt, of aan de vraag van medewerkers naar een betere balans tussen werk en vrije tijd, zonder de vereiste van 24-uurs zorgverlening uit het oog te verliezen.  Precies daarom is het belangrijk om te beseffen dat er meer is dan het strikt juridische.  Om die reden spreken wij niet zonder meer van medisch recht, maar definiëren wij zorgrecht als het antwoord op het scala aan vragen waarmee de zorgsector zich geconfronteerd ziet.

Om tot resultaten te komen, is het voor alle betrokkenen in de zorgsector sneller én beter om samen te werken met adviseurs die thuis zijn in verschillende juridische domeinen tegelijk.  Bij GSJ werkt elke individuele advocaat vanuit zijn eigen gespecialiseerde competentie.  Maar binnen zijn vakgroep, en ook tussen de verschillende vakgroepen onderling, zorgt voortdurend overleg voor de noodzakelijke uitwisseling van kennis en ervaring.

GSJ advocaten deelt haar kennis ook voortdurend met de buitenwereld.  Zo zijn sprekers van GSJ steevast prominent aanwezig op het “Event voor de Zorgsector” en worden tal van voordrachten gegeven, onder meer voor LOK’s over uiteenlopende onderwerpen en voor ECD Paradox en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen over de rechten van dementerenden.

Op 26 september 2013 werd aan de Universiteit Antwerpen tijdens een bijzondere academische zitting AHLEC boven de doopvont gehouden.  AHLEC staat voor Antwerp Health Law and Ethics Chair.  Deze Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek is een initiatief van prof. dr. Thierry Vansweevelt, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen, en Willeke Dijkhoffz, directeur ziekenhuizen bij ziekenhuis- en woonzorggroep GZA.  GSJ advocaten sponsort dit initiatief en maakt deel uit van de stuurgroep van AHLEC.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Zorg


30 teamleden


Gerelateerde berichten12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…