Gedeelde kennis is dubbele kennis


In een wereld die elke dag complexer wordt, is kennis een kostbaar goed. Wie niet wil achterblijven, moet dag in dag uit zijn know-how aanscherpen. En de beste manier om kennis te vergroten, is ze te delen met anderen.

Gedeelde kennis is dubbele kennis, zeker in de advocatuur. Steeds vaker vereist de behandeling van een dossier de inbreng van meerdere advocaten met specifieke kennis. Daarom is GSJ advocaten georganiseerd in vakgroepen, die elkaar telkens overlappen. Door deze kruisbestuiving kunnen onze advocaten hun kennis elke dag opnieuw verdiepen. En dat komt elke cliënt ten goede.

Kennis is voor GSJ advocaten een sleutelwoord. We delen die kennis niet alleen met elkaar, maar ook met het publiek. Steeds vaker worden onze advocaten gevraagd om mee te werken aan een studiedag van de overheid, een seminarie voor de bedrijfswereld, een gespecialiseerde publicatie. Die erkenning sterkt ons in de overtuiging dat onze werkwijze de juiste is.

Waar kennis wordt gedeeld, ontstaan nieuwe inzichten


GSJ advocaten is georganiseerd in vakgroepen. Elke vakgroep is werkzaam op een aantal met elkaar verwante terreinen. Specifiek voor ons kantoor is dat de vakgroepen elkaar overlappen. Die overlapping stimuleert de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines, zodat inzichten uit de ene vakgroep worden verrijkt met kennis uit de andere.

Die werking met vakgroepen vindt u ook terug in het logo van GSJ advocaten. De overlappende ovalen staan voor de vakgroepen die elkaar stimuleren. Waar de ovalen elkaar kruisen, wordt informatie uitgewisseld en kennis uitgediept.

Door die uitwisseling heeft elke cliënt toegang tot gedegen vakkennis op de meest uiteenlopende terreinen. De advocaten van GSJ schermen hun cliënten niet af. Als andere advocaten van het kantoor vanuit hun specifieke kennis mee de schouders onder een dossier kunnen zetten, dan zullen zij dat ook doen. Op die manier staat de expertise van elke advocaat ten dienste van elke cliënt.