Expertises Sectors

Share

26.10.2021

Studiedag: Onteigenen en onteigend worden in Vlaanderen

Onteigening blijft een delicate aangelegenheid. In de meeste gevallen kan een overheid voor een doel van algemeen nut de vereiste gronden minnelijk verwerven, maar indien geen akkoord moet er een administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure worden gevoerd. Als een federale overheid dat doet, zijn nog de oude bekende federale onteigeningswetten van toepassing. Als een Vlaamse overheid wil onteigenen is het Vlaams Onteigeningsdecreet van toepassing.

Intussen is er heel wat rechtspraak voor handen. Op dinsdag 26 oktober 2021 wordt dit allemaal samengebracht in de studiedag “Onteigenen en onteigend worden in Vlaanderen”, georganiseerd door Die Keure, met o.a. Sven Vernaillen als één van de sprekers!

Inschrijven is nog steeds mogelijk via deze link

Seminar details

Aanvang/einde

26.10.2021 09:30 – 26.10.2021 16:00

Locatie

De Punt – zaal Beatrice (gelijkvloers) Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge