Expertises Sectors

Share

24.03.2022

Openbaar onderzoek: Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert van 1 april tot en met 30 mei 2022 een openbaar onderzoek om de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Oost-Vlaanderen vast te stellen. Iedereen die een opmerking of bezwaar heeft over een pand of constructie op de vaststellingslijst kan dat in deze 60 dagen indienen. Het gaat om ruim 18 700 gebouwen en constructies, verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen.

Via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed kan vanaf 1 april 2020 de lijst van panden worden geraadpleegd die enerzijds opgenomen zullen worden op de Inventaris, en anderzijds van de bestaande Inventaris zullen worden geschrapt.

De vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht bekijkt graag samen met u of uw panden voorkomen op de inventaris die vandaag in openbaar onderzoek ligt, en of het al dan niet nuttig is een bezwaar in te dienen.