Expertises Sectors

Katrijn Van Bostraeten

lawyer

Katrijn Van Bostraeten behaalde in 2020 met grote onderscheiding haar master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze specialiseerde zich in het privaat- en strafrecht. Haar interesse in het verkeers- aansprakelijkheidsrecht kon ze in haar laatste masterjaar verder uitdiepen dankzij het facultatief praktijkcollege “Schade en schadeloosstelling in het kader van verkeersongevallen”.

In september 2021 trad Katrijn Van Bostraeten toe tot de Antwerpse balie en vervoegde ze GSJ advocaten. Ze maakt er sindsdien deel uit van de vakgroep Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht. 

Expertises

Teams