Expertises Sectors

Share

14.06.2022

De rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen indexeert

De stijging van de index van de consumptieprijzen heeft ook een aanpassing van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot gevolg.

Het basisbedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld op 770 euro, het minimumbedrag op 154 euro en het maximumbedrag op 1540 euro.

Let op dat deze aanpassing reeds van toepassing is op vorderingen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 1 december 2021

Klik hier voor meer informatie omtrent de inhoud van het ministerieel besluit, dat op 8 juni 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.