Expertises Sectors

Share

12.05.2017

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017

Op 9 mei 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd.  Het betreft het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 en is de opvolger van het gekende KB Plaatsing van 15 juli 2011.

Dit nieuwe KB Plaatsing is een volgende stap in de vernieuwing van de wetgeving overheidsopdrachten.  In dat kader zijn reeds volgende wetten tussengekomen:

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (BS 14 juli 2016);
  • De Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 17 maart 2017).  Een geconsolideerde versie van de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 is ondertussen beschikbaar.

In principe zullen op korte termijn nog volgen:

  • De vernieuwde Algemene Uitvoeringsregels (AUR);
  • Het nieuwe KB Plaatsing speciale sectoren.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten wordt in het nieuwe KB Plaatsing klassieke sectoren gesteld op 30 juni 2017.

GSJ advocaten organiseert op 15 juni 2017 een GSJ seminar over de nieuwe regelgeving.  Voor meer info kan u steeds terecht bij Christophe Lenders of Joris Wouters.