Expertises Sectors

Share

08.05.2023

Op weg naar een nieuwe Bouwcode

Het Antwerpse stadsbestuur werkt aan een nieuwe Bouwcode waarin rekening zal worden gehouden met de maatschappelijke evoluties. De huidige Bouwcode dateert van 2018 en zou volgens de stad aan herziening toe zijn. De bouwcode is een belangrijk instrument voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ze omvat voorschriften waaraan een vergunningsaanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning en heeft invloed op vele domeinen zoals wonen, werken, studeren, ondernemen en ontspannen in de stad.

De nieuwe bouwcode omvat de volgende hoofdlijnen:

1. Omgevingskwaliteit: bestaande gebouwen transformeren met respect voor het heden en verleden en toekomstgericht bouwen.

2. Open ruimte en stadsgroenfonds: kwalitatieve verdichting van de bebouwing die mogelijk gemaakt wordt door een schaalsprong in bouwhoogte. In ruil hiervoor zet de stad in op ontharding en vergroening.

3. Wonen: opleggen van minimale woonoppervlakte, bescherming van eensgezinswoningen, aandacht voor woningdelen/co-living.

4. Werken: voeren van ondernemingsvriendelijk beleid, streven naar compactere kernwinkelgebieden.

5. Parkeren: opvangen parkeerbehoefte op eigen terrein voor zowel auto’s als fietsen.

De bouwcode zal in het voorjaar van 2024 voorgelegd worden aan de Antwerpse gemeenteraad voor goedkeuring. GSJ advocaten volgt van kortbij het verdere wetgevend traject op, zodat we u op tijd en stond kunnen informeren over de precieze impact van de Bouwcode.

Voor vragen of meer informatie over deze materie kan u zich steeds wenden tot onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.