Expertises Sectors

Pieter Dirix

lawyer

Pieter Dirix behaalde in januari 2020 met onderscheiding zijn Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Omwille van zijn interesse voor het intellectueel eigendomsrecht, technologie en privacy, vervolgde hij zijn traject met de Master Intellectual Property & ICT Law aan de KU Leuven. Deze behaalde hij eveneens met onderscheiding. Zijn masterthesis schreef hij in het kader van auteursrecht.

In september 2021 trad Mr. Dirix toe tot de Antwerpse balie. Aanvankelijk liep hij stage bij een advocatenkantoor waar hij zijn eerdergenoemde interesses verder ontwikkelde. In februari 2022 vervoegde hij GSJ advocaten, waar hij deel uitmaakt van de vakgroep Ondernemingsrecht. Mr. Dirix legt zich voornamelijk toe op dossiers inzake intellectuele eigendom, privacy, (E-)commerce, consumentenrecht, marktpraktijken en IT-recht. Hij staat zowel particulieren als ondernemingen bij inzake adviesverlening, het opstellen van contracten en geschillenbeslechting.

Expertises

Teams

Related articles