Expertises Sectors

Share

21.02.2017

‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan.

Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

De gids kan ook worden gehanteerd als een (vrij algemene) lijst van do’s & don’ts voor de inschrijver op een overheidsopdracht. Of hij ook als een beleidslijn van de BMA moet worden gelezen, blijft nog maar de vraag. Tot op heden blijft de aandacht van de Belgische Mededingingsautoriteit immers vooral gericht op de concentratiecontrole in het kader van fusies en overnames. Er is door de BMA dan ook nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten.

Glenn Smet
T  +32 3 201 14 29
E  glenn.smet@gsj.be