Expertises Sectors

Share

12.06.2023

Commissie Leefmilieu 6 juni 2023: Omgevingshandhaving meer en meer op lokaal niveau

Tijdens de commissie Leefmilieu van dinsdag 6 juni gaf de bevoegde Minister een toelichting bij de Vlaamse subsidies dewelke werden toegekend aan enkele steden en gemeenten ter ondersteuning bij de handhaving van de (voornamelijk Vlaamse) regelgeving. De lokale besturen hebben op dit vlak eigen verregaande bevoegdheden om op te treden.

De verleende subsidies waren toegespitst op 3 belangrijke thema’s, met name:

  • biodiversiteit,
  • droogte, en
  • stikstof.

Het opzet is om deze evolutie naar een meer gedragen lokale handhaving, onder meer op deze 3 prioritaire thema’s, verder te zetten.

Nazicht op de aanwezigheid van niet vergunde verhardingen van voortuin en andere stroken past eveneens binnen dit kader.

GSJ heeft zich op dit punt bekwaamd en staat u graag bij mocht u wat dit betreft vragen hebben.

Klik hier voor meer info.