Expertises Sectors

Met ingang van 2021 heeft GSJ haar interne ervaringen over de juridische gevolgen van het terugtreden van het VK uit de Europese Unie gebundeld in een meer formele Brexit-desk. Drie ervaren advocaten uit de vakgroep Ondernemingsrecht – mr. Bart Goossens, mr. Geert Philipsen en mr. Kristien Wevers – vormen de kern van deze nieuwe Brexit-desk. Dit kernteam wordt in functie van specifieke vragen of topics verder uitgebreid met expertise uit andere vakgroepen.

Brexit desk

De rechtstreekse aanleiding om deze Brexit-desk op te richten, was de ondertekening – op de valreep – van het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK over hun verdere relatie. Deze turf van 1259 pagina’s (of zelfs 1449 pagina’s in de Nederlandstalige versie zoals opgenomen in het Publicatieblad) zal ongetwijfeld nog verdere vragen oproepen. Anderzijds is er met deze tekst wel een grondslag op basis waarvan concreet – of althans zo concreet mogelijk – kan geadviseerd worden. Terwijl in de periode voor 31 december 2020 de meeste antwoorden op Brexit-gerelateerde vragen enkel konden bestaan in een oplijsting van diverse hypothesen, is er nu een eerste tekst om op terug te vallen. Anderzijds laat deze tekst, ondanks de gigantische omvang ervan, tegelijk nog veel vragen onbeantwoord. Verduidelijking en verdere invulling zullen zeker nog aan de orde zijn. Dat volgen we op de voet op.

Intussen is in het Belgisch Staatsblad ook de eerste Brexit-gerelateerde Belgische Wetgeving verschenen. Die wetgeving gaat echter nog terug op het initiële scheidingsakkoord tussen EU en VK. Deze verschillende timing op de verschillende betrokken regelgevende niveaus, maken een en ander niet gemakkelijker. Ook daarin willen we klaarheid brengen. U kan ons in ieder geval bereiken via uw gekende GSJ-contact, via de algemene contactinfo van GSJ of via brexit@gsj.be